Połączenia PE-STAL - EXIP Sp. z o.o. - Producent armatury - Skrzynki uliczne, przejścia szczelne, przyłącza do wody, PE-STAL

Przejdź do treści

Połączenia PE-STAL

Połączenia PE-STAL
    
    Połączenia PE/Stal stosuje się do budowy, remontów i rekonstrukcji rozdzielczych sieci  gazowych niskiego, średniego i średniego podwyższonego ciśnienia. Przeznaczone są do rozprowadzania paliw w sieciach gazowych wg PN-C-4750:2011. Złącza posiadają świadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, znak AT/2015-03-14 wydanie I/2015. Dostępne są następujące odmiany połączeń PE/STAL :

- połączenia PE/STAL zakończone rurą stalową przeznaczoną do spawania,
- połączenia PE/STAL zakończone kołnierzem,
- połączenia PE/STAL zakończone rurą stalową z gwintem.

Wszystkie złącza spawane w połączeniach PE/STAL zakończonych rurą stalową wykonane są z wykorzystaniem spoin doczołowych.

Charakterystyka:
  • dostępne różne długości rur stalowych i PE,
  • spoiny doczołowe w złączach spawanych,
  • wysoka odporność antykorozyjna (połączenia malowane lub cynkowane galwanicznie)
Materiały:
  • rury polietylenowe PE100 zgodne z normą PN-EN 1555-2:2012,
  • rury stalowe zgodne z normami PN-EN 10208-1, PN-EN 10208-2 oraz PN-EN 10216-1
Przeznaczenie:
  • do rozprowadzania paliw w sieciach gazowych zgodnie z PN-C-4750:2011
Do spawania

Połączenia PE-STAL do spawania
Połączenie zakończone rurą stalową do spawania (bosą).
Kołnierzowe

Połączenia PE-STAL kołnierzowe
Połączenie zakończone rurą stalową z kołnierzem płaskim.
Z gwintem

Połączenia PE-STAL z gwintem
Połączenie zakończone rurą stalową z gwintem zewnętrznym.
Wróć do spisu treści